Censuur

staatsrecht - beperking van de vrijheid van meningsuiting door voorafgaand aan de publicatie van die uiting controle uit te oefenen en/of wijzigingen in die uiting op te leggen. (juridischwoordenboek.be)

Sensuur is het beperken van de vrijheid van meningsuiting. We zien in deze tijd de censurering sterk toenemen, we zien dat door de berichtgeving in de mainstream media, waar staats onwelgevallige berichten niet meer gepubliceerd worden. We zien dat in social media, waar met regelmaat berichten worden verwijderd, maar steeds vaker ook hele kanalen worden verwijderd. Eerst waren dat misschien nog kanalen met een wat ruwe benadering van de realiteit, zoals o.a. InfoWars, nu worden ook gewone wetenschappelijk verantwoorden, maar kritische kanalen verwijderd. Wetenschappelijk verantwoord, maar kritisch??!! Zou elke krant dat niet moeten zijn? Dat kan dus blijkbaar niet meer.

Referenties

Maurice de Hond heeft gezondigd tegen LinkedIn

YouTube

YouTube gebruikt verschillende manieren om censuur uit te oefenen. Naast het domweg verwijderen van video's of hele gebruikers accounts, worden ook andee kunsten uitgehaald. Zo is onderstaande video op geen enkele manier toe te voegen aan een groep. Die functie is uitgeschakeld, maar je kunt hem ook niet vinden als je vanuit de groep de video wil toevoegen. Hij is dan niet te vinden in de search. Zelfs niet als je de hele titel intikt, incl. de naam van het kanaal.

How Apple extorts developers and support authoritarian regimes