Rechtsstaat in verval

Een rechtsstaat is een staat waarin de overheidsmacht aan banden wordt gelegd door het recht (zoals het woord zelf reeds aanduidt). En recht is meer dan een systeem van wetten. Als een overheid of een functionaris daarvan zijn macht misbruikt, is per definitie geen sprake van een rechtsstaat, maar van een gebrek daaraan. In een rechtsstaat heerst evenwicht tussen een teveel en een tekort aan regels en kunnen wetten de inhoudelijke toets der kritiek doorstaan. (Wikipedia Aug. 2020)

Als het begrip waarheid onder vuur staat, als de waarheid word gezien als betrekkelijk en word weg- gerelativeerd, als de waarheid ondergeschikt word gemaakt aan persoonlijke financiële belangen dan kan het niet anders dan dat onze rechtstaat ernstig in verval is.

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoeten zoet als bitter. (Jesaja 5:20)

Luister toch, staats leiders en rechters, behoort u niet het recht te kennen? Zij haten het goede en hebben het kwade lief, zij trekken hen het vel over de oren en kloven hun beenderen af. Ja, zij zijn het die het vlees van Mijn volk eten… (De hoogste rechter: Micha 3:1)Symbool voor de Nederlandse rechtstaat?Hieronder een artikel wat de situatie zeer treffend weergeeft:

Gezond verstand Nummer 1 30 Sept. 2020