Electromagnetische velden en 5G

Hoe met 5G aan de man brengt:


Meer informatie over 5G:

Video lijst: EMF en 5G